Autoklaw — zasada działania

autoklaw

Autoklaw jest specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do ogrzewania substancji pod wysokim ciśnieniem. Warunki w nim stworzone pozwalają na przesunięcie punktu wrzenia cieczy w górę, zapewniając obróbkę w wyższej temperaturze.

Gdzie jest używany?

Zakres zastosowania autoklawu np. od DanLab jest bardzo szeroki. Jest często spotykany w różnych gałęziach przemysłu:

  • Żywność.
  • Farmakologia.
  • Chemia.
  • Wojsko.

Autoklawy są najczęściej spotykane w przemyśle spożywczym, gdzie służą do przeprowadzania obróbki termicznej produktów w puszkach. Wszystkie oferowane do sprzedaży konserwy rybne i duszone mięso zostały poddane obróbce w tym urządzeniu, dzięki czemu uzyskały charakterystyczny stopień gotowości. W przemyśle farmakologicznym urządzenia te pozwalają na przygotowanie składników leków, stwarzając takie warunki, w których zachodzą optymalne reakcje chemiczne i pełna sterylizacja. Nawozy rolnicze też produkowane są za pomocą tego narzędzia. W przemyśle chemicznym stosowane są urządzenia o dużej wydajności, gdzie surowce do obróbki dostarczane są wózkami.

Zasada działania 

Urządzenie działa w oparciu o znane prawa fizyki. Każda ciecz ma swoją temperaturę wrzenia, po jej osiągnięciu dalsze podgrzewanie jest niemożliwe. Ciekła substancja zaczyna zamieniać się w parę. W przypadku wody wrzenie następuje w temperaturze 100°C. Aktywacja tworzenia się oparów może rozpocząć się już w temperaturze 90°C. Przy długotrwałym gotowaniu woda całkowicie odparuje.

Urządzenie to jest zamkniętym naczyniem, w którym pompowane jest ciśnienie. W konsekwencji, gdy temperatura osiągnie 100°C, intensywne uwalnianie pary nie występuje, więc ciecz może się jeszcze bardziej rozgrzać. System reguluje się samodzielnie. Niewielka ilość pary, która jest uzyskiwana, przyczynia się do wzrostu ciśnienia, tworząc w ten sposób jeszcze silniejszy efekt zatrzymywania gazu dla ciekłej substancji.