Bezpieczeństwo pracy z substancjami niebezpiecznymi – o czym należy pamiętać?

Podczas pracy w laboratorium zawsze trzeba przestrzegać podstawowych zasad BHP, jednak jest to szczególnie istotnie, gdy do badań wykorzystywane są wszelkiego rodzaj substancje niebezpieczne. Praca z takimi odczynnikami powinna odbywać się w odpowiednim stroju ochronnym oraz pod dygestorium, które będzie stanowić ochronę przed agresywnymi gazami, substancjami żrącymi, a także przed ewentualnymi pożarami.

Ochrona przed wydostawaniem się szkodliwych gazów do laboratorium

Niektóre gazy działają drażniąco na błonę śluzową, inne mają intensywny zapach, który może być przyczyną silnego bólu głowy i innych nieprzyjemnych dolegliwości, a jeszcze inne mogą prowadzić nawet do oparzeń chemicznych. Dlatego wyciąg laboratoryjny jest niezbędny – wentylator odprowadzi powietrze zanieczyszczone szkodliwymi oparami poza teren laboratorium, znacznie poprawiając bezpieczeństwo i komfort pracy. 

Ochrona przed bezpośrednim kontaktem z substancjami niebezpiecznymi

Opuszczenie szyby dygestorium na taką wysokość, by stanowiła ochronę oczu i ciała, a jednocześnie umożliwiała swobodne manewrowanie rękami wewnątrz, to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na uniknięcie przypadkowego kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Dodatkowo dostęp do instalacji wodnej umożliwia szybkie zareagowanie w razie wypadku oraz wygodne i bezpieczne sprzątanie po przeprowadzeniu badań i analiz, a wmontowane oświetlenie zapewnia optymalne warunki pracy.