Zastosowanie spektrometru

spektrometr

Spektrometr to urządzenie specjalistyczne, które działa sprawnie i wydajnie. Wyróżniamy kilka rodzajów tego sprzętu, które warto poznać. Jaki spektrometr wybrać? Gdzie spotykamy taki sprzęt? Czym się wyróżnia?

Rodzaje spektrometrów

spektrometr

Spektrometry przyjmują kilka modeli, wśród których sporym uznaniem cieszą się spektrometry emisji optycznej ze wzbudzeniem iskrowym. Urządzenie pozwala otrzymać dokładne wyniki analiz śladowych ilości pierwiastków, jakie występują w stopach czystych, jak i w materiałach wysoko stopowych. Ogromnym atutem spektrometru jest precyzyjna analiza pierwiastków lekkich, tj. węgiel, bor, siarka, fosfor itp. Inne rozwiązanie to spektrometry fluorescencyjne lub rentgenowskie, które dają możliwość przeprowadzenia analizy składu substancji. Jeśli chodzi o inne rodzaje spektrometru, warto wyróżnić:

  • spektrometr beta,
  • spektrometr alfa,
  • spektrometr gamma,
  • spektrometr masowy,
  • spektrometr par,
  • spektrometr neutronów itp. 

Zastosowanie spektrometru

Okazuje się, ze urządzenie ma wiele zastosowań. Najczęściej jest wykorzystywane w laboratoriach, gdzie każdego dnia przeprowadza się badania wielu substancji. Z urządzenia korzystają specjaliści, którzy przykładowo zajmują się identyfikacją dioksyn. Dzięki sprzętowi z powodzeniem można analizować metale i stosować spektrometr w diagnostyce chorób oraz podczas badań farmaceutycznych. Aktualnie większość laboratoriów stawia na nowoczesne spektrometry, jakie pozwalają sprawnie wykonywać codzienną pracę z zachowaniem dokładności.